Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Αρχείο

Στην ενότητα αυτή υπάρχει το αρχείο Προκηρύξεων - Διαγωνισμών του Δήμου Πλατανιά εώς και τις 31/12/2014.

Για κάθε χρονιά επιλέξτε τον ανάλογο σύνδεσμο.

Οι Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί της τρέχουσας χρονιάς βρίσκονται στην κατηγορία Επίκαιρα, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τελ. ενημέρωση 19/10/2015

Πλήρωσης µίας (1) θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο µηνών του ∆ηµ. Παιδικού Σταθµού Βουκολιών

Πλήρωσης µίας (1) θέσης  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο µηνών του ∆ηµ. Παιδικού Σταθµού Βουκολιών...

Τελ. ενημέρωση 17/10/2014

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2-2014

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2-2014...

Τελ. ενημέρωση 10/10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Πλατανιά Ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του  Νομού  Χανίων

Τελ. ενημέρωση 24/09/2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΧ 1 2014 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   ΣΟΧ 1/2014

Τελ. ενημέρωση 18/06/2014

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου μίας (1) Νηπιαγωγού ΠΕ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  δύο (2) μηνών για τον Παιδικό  Σταθμό Κολυμβαρίου μίας (1) Νηπιαγωγού ΠΕ...

Τελ. ενημέρωση 28/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Δήμος Πλατανιά προσκαλέι όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, ή επόπτες υδρονομέων με τους  όρους  που αναφέρονται  παρακάτω...

Τελ. ενημέρωση 28/05/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Πλατανιά Ν. Χανίων ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων...

Τελ. ενημέρωση 28/05/2014

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστηµονικού Προσωπικού

Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού, τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και ειδικευµένων εργατών  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στις Βούβες ∆.Πλατανιά - Ν.Χανίων»  µε κωδικό αριθµό 2013ΣΕ01480057 της  ΣΑΕ 0148.

Τελ. ενημέρωση 25/02/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2013-2014

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2013-2014, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού...

Τελ. ενημέρωση 21/02/2014

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου μίας (1) Νηπιαγωγού ΠΕ για το προσεχές διάστημα (από 08/01/2014) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  δύο (2) μηνών για τον Παιδικό  Σταθμό Κολυμβαρίου μίας (1) Νηπιαγωγού ΠΕ για το προσεχές διάστημα (από 08/01/2014) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών...

Τελ. ενημέρωση 14/12/2013

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στο portal του ΟΑΕΔ, για 44 θέσεις πλήρους εργασίας στο Δήμο Πλατανιά απο το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, για την πρόσληψη ακόμη 27.948 ατόμων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα...

Τελ. ενημέρωση 15/11/2013

Πλήρωση μίας (1) θέσης Β. Βρεφονηπιοκόμου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου

Πλήρωση μίας (1) θέσης Β. Βρεφονηπιοκόμου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  δύο (2) μηνών για τον Παιδικό  Σταθμό Κολυμβαρίου...

Τελ. ενημέρωση 31/10/2013

Πλήρωση μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου.

Πλήρωση μίας (1)  θέσης Νηπιαγωγού ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  δύο (2) μηνών για τον Παιδικό  Σταθμό Κολυμβαρίου...

Τελ. ενημέρωση 23/10/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς)... 

Τελ. ενημέρωση 26/09/2013

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (3) ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών,εποχιακών αναγκών, για τις ανάγκες προγράμματος ολοήμερης απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 6-12- ετών

Γνωστοποίηση Πλήρωσης Θέσεων για το ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά: Πλήρωσης τριών (3) θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως (2) δύο μηνών  για τις ανάγκες προγράμματος ολοήμερης απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 6-12- ετών...

Τελ. ενημέρωση 20/07/2013

'ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2013'

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου, σήμερα 18/7/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 211/2013 απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2013 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Για τους πίνακες κατάταξης και τις βαθμολογίες παρακαλώ επιλέξτε το παρακάτω αρχείο...

Τελ. ενημέρωση 18/07/2013

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Προσλήψεις Υδρονομέων μέχρι την Πέμπτη 11/7/2013 και ώρα 14:00μμ

Σε συνέχεια προηγούμενης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για Προσλήψεις Υδρονομέων και λαμβάνοντας υπόψη λόγους ανωτέρας βίας, δίδεται παράταση για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, ή επόπτες υδρονομέων με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ώρα 14:00 μμ...

Τελ. ενημέρωση 11/07/2013

Ανάρτηση Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 7059/03.07.2013 του Περιφερειάρχη Κρήτης, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψης
μέχρι 30.11.2013 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού Είκοσι (20) ατόμων, Εργατοτεχνικό
Προσωπικό ΥΕ, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την κάλυψη παροδικών
αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013,

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2013 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού Είκοσι (20) ατόμων, Εργατοτεχνικό Προσωπικό ΥΕ, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013...


Τελ. ενημέρωση 04/07/2013

'ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ'

Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, ή επόπτες υδρονομέων με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 1/7/2013 έως την 8/7/2013 στο Γραφείο Προσωπικού, τις ώρες 09,00 – 14,00...

Τελ. ενημέρωση 01/07/2013

'ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ'

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη δεκαεπτά (17) θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 19/06/2013

'Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικού αριθμού (12) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας'

Ο Δήμος Πλατανιά μετά  από την υπ’ αριθμ.104/2013 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ,συνολικού αριθμού  (12) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες. 1.Τέσσερα (4) άτομα οδηγούς φορτηγών- απορριμματοφόρων . 2. Oκτώ (8)  άτομα εργάτες απορριμματοφόρων.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ...


Τελ. ενημέρωση 07/05/2013

Πίνακες Επιτυχόντων ΤΕ ΣΟΧ1 & ΥΕ Καθαριστριών ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Πίνακες Επιτυχόντων ΤΕ ΣΟΧ1 & ΥΕ Καθαριστριών ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά...

 

Τελ. ενημέρωση 21/12/2012

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΠΕ Νηπιαγωγών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2011 - 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων ΠΕ Νηπιαγωγών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2011 - 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 25/11/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 'Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής'

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"...

Τελ. ενημέρωση 20/11/2012

'ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΜΕ 1/2012'

Στο Γεράνι, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 514/2012 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2012 ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 10/10/2012

'ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Πλατανιά του Νομού Χανίων'

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:1027 και 992), που εδρεύουν στο Δήμο Πλατανιά, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες...

Τελ. ενημέρωση 18/09/2012

'ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ'

Το ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά ,στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προτίθεται , να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών  με  γυμναστές για την υλοποίηση  προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού ενόψει της χειμερινής περιόδου και ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές από τους ενδιαφερόμενους έως κ΄ την Τετάρτη 19-9-2012...

Τελ. ενημέρωση 11/09/2012

'ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2012'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2012....

Τελ. ενημέρωση 07/09/2012

Αποτελέσματα για την προκήρυξη 50 θέσεων στον Δήμο Πλατανιά

Στο Γεράνι σήμερα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21/06/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 391/2011 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 21/06/2011

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου -έως δυο μηνών.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου -έως δυο μηνών...

Τελ. ενημέρωση 13/05/2011

Προκήρυξη 50 θέσεων στον Δήμο Πλατανιά

Πρόσληψη συνολικά πενήντα (50) ατόμων από το Δήμο Πλατανιά με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 04/05/2011

Πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων από την ΔΕΥΑΒΑ. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 11/05/2011

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν. Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ)...

Τελ. ενημέρωση 29/04/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)