"ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2013"

 

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου, σήμερα 18/7/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 211/2013 απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2013 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Για τους πίνακες κατάταξης και τις βαθμολογίες παρακαλώ επιλέξτε το παρακάτω αρχείο.

Τελ. ενημέρωση 18/07/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)