Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μαυρογένη Παναγιώτη του Σταματίου,  Σημαντηράκη Πολυχρόνη του Βασιλείου, Παπουτσάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ,  Βλαζάκη Χαρίλαο του Θεοδώρου, Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου, Μπουρδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη,  εντεταλμένους συμβούλους, εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, με θητεία δυόμισι ετών, ήτοι από σήμερα 09-09-2014 έως 28-02-2017, αναθέτοντας τους την εποπτεία και το συντονισμό για τα παρακάτω θέματα:

 

Α. Στoν κ. Μαυρογένη Παναγιώτη του Σταματίου:

1.Θέματα που αφορούν την καθαριότητα, διαχείριση, συγκομιδή, ανακύκλωση απορριμμάτων και του χώρου εναπόθεσης.

2.Θέματα που αφορούν εν γένει  την μέριμνα των υποδομών και την λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού  στις Τοπικές  Κοινότητες των τουριστικών  περιοχών.

Β. Στον κ. Σημαντηράκη Πολυχρόνη του Βασιλείου:

1.Θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων από συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Γ. Στον. κ. Παπουτσάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ:

1.Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό, τις αθλητικές ακαδημίες καθώς και κάθε θέμα που αφορά τις  αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.

Δ. Στον κ. Βλαζάκη Χαρίλαο του Θεοδώρου:

1.Θέματα  που αφορούν τον πρωτογενή τομέα  καθώς και την μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  σε θέματα  αδειών παραγωγών και αδειών λαϊκών  αγορών.

Ε.Στον κ. Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου:  

1.Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή  του  Δήμου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και την μέριμνα για θέματα  που συσχετίζονται με τα παραπάνω.     

ΣΤ.Στον Μπουρδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη:

1.Θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και συντονισμό της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Τελ. ενημέρωση 16/08/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)