Επιτροπή Κυκλοφοριακού και Σηματοδότησης

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακού και Σηματοδότησης Δήμου Πλατανιά αποτελείται από δεκατέσσερα (14) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως ακολούθως:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Πλατανιά) με αναπληρωτή τον Μαλακωνάκη Ιωάννη (Αντιδήμαρχο Πλατανιά)

2. Μαρινάκης Πέτρος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Παπουτσάκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)

3. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Τσαγκαράκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας)

4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ (επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Τσαγκαράκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο ελάσσονος μειοψηφίας)

5. Ο Πρόεδρος ή ο εκπρόσωπος έκαστης Τοπικής Κοινότητας για την οποία θα εξετάζεται κυκλοφοριακό θέμα που την αφορά.

6. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ παράρτημα Δυτικής Κρήτης με  τον αναπληρωτή του.

7. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Τροχαίας Ν. Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

8. Ένας εκπρόσωπος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν.  Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

9. Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου επαρχιακών ταξί Ν. Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

10. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με τον αναπληρωτή του.

11. Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου επιχειρηματιών «Ο Ιάρδανος» με τον αναπληρωτή του.

12. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων με τον αναπληρωτή του.

13. Ένας εκπρόσωπος από το τμήμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον αναπληρωτή του

14. Ένας ιδιώτης με αντίστοιχη εμπειρία στα θέματα της επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

 

Τελ. ενημέρωση 15/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)