Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για  τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις, που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο ("one stop shop").

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Γεράνι Χανίων, T.K. 730 14

Τηλέφωνο: 2821 3 40040 -41              

Τηλεμοιoτυπία (Fax): 2821 3 40092

Ε-mail: d.platania kep.gov.gr

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ΚΕΠ:

•    Παροχή πληροφοριών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
•    Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων.
•    Θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων.
•    Έκδοση παραβόλων
•    Φυσική ταυτοποίηση πολιτών για την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (www.ermis.gov.gr)
•    Απόδοση ΑΜΚΑ.
•    Υποβολή αιτημάτων για διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών .Ενδεικτικά αναφέρονται  οι φορείς του δημοσίου όπου απευθύνονται τα αιτήματα των πολιτών :

Δήμοι:
Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)
Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες.

Ασφαλιστικά ταμεία:
Έκδοση βεβαιώσεων(ΟΓΑ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ),ασφαλιστική ενημερότητα(ΙΚΑ,ΟΓΑ),προγράμματα ΟΓΑ κ.α

Πρωτοδικεία:
Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, κ.α)

Στρατολογία:
Χορήγηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης,κατάθεση δελτίου απογραφής,υποβολή αιτήματος για χορήγηση αναβολής κ.α.

ΟΑΕΔ:
Ανανέωση δελτίου ανεργίας,έκδοση βεβαιώσεων.

ΔΕΗ:
Υποβολή αίτησης για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο.

Υπουργείο Μεταφορών:
Ανανεώσεις αδειών οδήγησης,Μεταβιβάσεις ,Ανανεώσεις αδειών ΕΔΧ κ.α

 Ιδρύματα Υπουργείου Παιδείας:
 Έκδοση πιστοποιητικών ΑΕΙ,ΤΕΙ,κ.α

Υπουργείο υγείας:
Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας .

Υπουργείο Οικονομικών:
 Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας .

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το Κ.Ε.Π. λειτουργεί από: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 με 14:30μ.μ
Τηλ:
2821 3 400040 & 2821 3 40041
Φαξ:
2821 3 40092

 


 

 

Τελ. ενημέρωση 14/04/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)