Οικονομική & Επιχειρησιακή Λειτουργία

Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, μέσα από τη στήριξη κάθε συμπολίτη, δημιουργώντας έναν δήμο αλληλεγγύης που θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την προστασία των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αποτελεί στρατηγικό στόχο.

Η επιλογή αυτού του στόχου επιβάλει τον σχεδιασμό και διεκδίκηση έργων όπως και η ανάληψη δράσεων σε τρεις βασικούς τακτικούς στόχους που αφορούν:

Α) τη στήριξη των υπαρχουσών δομών κοινωνικής προστασίας και τη δημιουργία νέων δομών που θα ανταποκρίνονται στη νέα κοινωνική πραγματικότητα

Β) την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατοίκων και αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου

Γ) την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δήμου τόσο στην αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων όσο και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Τελ. ενημέρωση 31/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)