Νομικά Πρόσωπα Δήμου

Ο ν. 3852/2010 έχει ειδικές διατάξεις για την σύσταση και συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των νέων δήμων (άρθρο 103 ν.3852/2010). Με βάση το νέο νόμο ο Δήμος Πλατανιά έχει τα παρακάτω νομικά πρόσωπα:

 

Στο Δήμο λειτουργούν οι παρακάτω Δημ. Επιχειρήσεις:

Τελ. ενημέρωση 14/04/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)