Ανοικτά Δεδομένα

Με τον νόμο 4305/2014, η Ελλάδα όχι μόνο προσαρμόστηκε στην οδηγία της ΕΕ 2013/37 «σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα» αλλά έκανε ακόμη πιο τολμηρά βήματα σε σχέση με το κείμενο της οδηγίας για το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Σε αυτό το πλαίσιο, καθιερώθηκε η αρχή της εξ' ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.

Ο νόμος 4305/2014 ενισχύει τη διαφάνεια στον δημόσιο τομέα μέσω της ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων και απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων και προωθεί την επιχειρηματικότητα.

 

Στην ενότητα αυτή ο Δήμος Πλατανιά θα αναρτά τα ανοικτα δεδομένα που κατέχει

Τελ. ενημέρωση 09/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)