Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τηλέφωνο ΦΑΞ

Δημαρχείο Πλατανιά

Γεράνι Χανίων

ΤΚ: 73014
2821 3 40000

2821 3 40090

 


Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Β'βαθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά έχει συσταθεί με την  υπ’αριθμ. 362/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 • Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 • Η αμοιβή καθαριστριών.
 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
 • Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επιπλέον είδη εξοπλισμού και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
 • Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
 • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 


 

Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής Β'βαθμιας Εκπαίδευσης

 • 1ο τακτικό μέλος  ο κ. Παπουτσάκης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπλ/κό τον κ.Καλαϊτζάκη Γεώργιο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)
 • 2ο τακτικό μέλος ο κ. Μπουρδάκης Εμμανουήλ (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπλ/κό τον κ. Αρχοντάκη Χρήστο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)
 • 3ο τακτικό μέλος  ο κ. Μαλακωνάκης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)  με αναπλ/κό τον κ. Μπεμπλιδάκη Κων/νο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)
 • 4ο τακτικό μέλος ο κ. Σημαντηράκης Πολυχρόνης (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) με αναπλ/κό τον κ. Βλαζάκη Χαρίλαο (Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας)
 • 5ο τακτικό μέλος  ο Δ/ντής  του Γυμνασίου Κολυμβαρίου κ.  Παπαδάκης  Στυλιανός  με αναπλ/κό  τον  Δ/ντή  του Γενικού Ενιαίου Λυκείου Κολυμβαρίου κ.  Νικολακόπουλο Δημήτριο.
 • 6ο  τακτικό  μέλος  ο  Δ/ντής  του  Γυμνασίου  Πλατανιά  κ.  Παπαστάμος  Βασίλειος  με αναπλ/κό τον Δ/ντη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ κ. Δαράκη Ιωάννη
 • 7ο τακτικό μέλος  ο Δ/ντής  του Γενικού Λυκείου Αλικιανού Μαυρογέννης  Ιωάννης  με αναπλ/κό τον Δ/ντή του Γενικού Ενιαίου Λυκείου Βουκολιών Παπαγιάννη  Απόστολο
 • 8ο τακτικό μέλος η Δ/ντρια του Γυμνασίου Αλικιανού Δασκαλάκη Σοφία με αναπλ/κό τον Δ/ντή του Γυμνασίου Βουκολιών Λεβεντάκη Εμμανουήλ
 • 9ο  τακτικό  μέλος  η  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Γονέων  Γυμνασίου  Πλατανιά  κ. Μαθιουλάκη Ιωάννα με αναπλ/κό τον κ. Κουτσογιαννάκη Εμμανουήλ.
 • 10ο τακτικό μέλος ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού κ. Περράκης Κωνσταντίνος με αναπλ/κή την κ. Κασσελάκη Μαρία
 • 11ο  τακτικό  μέλος ο  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Γονέων  Γυμνασίου  –  Λυκείου Βουκολιών Κουβαριτάκη Νεκταρία με αναπλ/κό τον κ. Στυλιανουδάκη Δημήτριο
 • 12ο  τακτικό  μέλος ο  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  Γονέων  Γυμνασίου  –  Λυκείου Κολυμβαρίου κ. Βαβουράκης Ιωάννης με αναπλ/κό τον Γομπάκη Κωνσταντίνο
 • 13ο τακτικό  μέλος  ο  εκπρόσωπος  της  μαθητικής  Κοινότητας  Αλικιανού  Κασσελάκης Βασίλειος
 • 14ο τακτικό μέλος ο εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας Βουκολιών, Φραντζεσκάκη Ιωάννης
 • 15ο  τακτικό  μέλος  ο  εκπρόσωπος  της  μαθητικής  Κοινότητας Κολυμβαρίου,  Μαρία Χριστοδουλάκη

 

Πρόεδρος του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου– Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Πλατανιά»,  παραμένει ο  κ.  Παπουτσάκης  Γεώργιος  (Δημοτικός  Σύμβουλος πλειοψηφίας)  και  Αντιπρόεδρος  ο κ.  Μπουρδάκης Εμμανουήλ (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας).

 


 

 

Τελ. ενημέρωση 12/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)