Δημοτικές Υπηρεσίες

 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου οριοθετήθηκαν  με τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014) με στόχο την αποτελεσματική   ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα, με τον Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3201 B’/ 28-11-2014 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά», οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου.

 


 

Τελ. ενημέρωση 12/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)