Αποτελέσματα για την προκήρυξη 50 θέσεων στον Δήμο Πλατανιά

 

Στο Γεράνι σήμερα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21/06/2011
ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
391/2011 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα
δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
της ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά

 

Ανακοίνωση

Στο Γεράνι σήμερα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21/06/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 391/2011 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά

 

Διαβάστε το πρακτικό της επιτροπής

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101, Ειδικότητα : Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 102 - Ειδικότητα: Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 103 - Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 105 - Ειδικότητα : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 106 - Ειδικότητα : Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 108 - Ειδικότητα : Δ.Ε. TEXNITH ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 109 - Ειδικότητα: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 110 - Ειδικότητα: ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 101-102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 109-110

Τελ. ενημέρωση 21/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)