"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Πλατανιά του Νομού Χανίων"

 

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:1027 και 992), που εδρεύουν στο Δήμο Πλατανιά, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Τελ. ενημέρωση 18/09/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)