Προκήρυξη 50 θέσεων στον Δήμο Πλατανιά


Πρόσληψη συνολικά πενήντα (50) ατόμων από το Δήμο Πλατανιά με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πλατανιά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίει από την 6-5-2011 έως και την 16-5-2011.


Πατήστε εδώ  ώστε να δείτε την περίληψη της προκύρηξης 


Πατήστε εδώ  ώστε να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης


Πατήστε εδώ  ώστε να δείτε το παράρτημα της προκήρυξης


Για να δείτε την αίτηση προκύρηξης σε .pdf  πατήστε εδώ, για να την δείτε σε μορφή .odt για OpenOffice πατήστε εδώ και για να το δείτε σε μορφή .doc για MS Word πατήστε εδώ

Τελ. ενημέρωση 04/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)