"Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικού αριθμού (12) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας"


 Ο Δήμος Πλατανιά μετά  από την υπ’ αριθμ.104/2013 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ,συνολικού αριθμού  (12) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες.


1.Τέσσερα (4) άτομα οδηγούς φορτηγών- απορριμματοφόρων . 


2. Oκτώ (8)  άτομα εργάτες απορριμματοφόρων.


ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά(Δ/νση Γεράνι Χανίων τηλ. 2821083574) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. έως  14-5-2013

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλέξτε το παρακάτω αρχείο:

Τελ. ενημέρωση 07/05/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)