Ανάρτηση Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 7059/03.07.2013 του Περιφερειάρχη Κρήτης, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων


πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψης
μέχρι 30.11.2013 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού Είκοσι (20) ατόμων, Εργατοτεχνικό
Προσωπικό ΥΕ, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την κάλυψη παροδικών
αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013,

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία πρόσληψης

μέχρι 30.11.2013 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού Είκοσι (20) ατόμων, Εργατοτεχνικό

Προσωπικό ΥΕ, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την κάλυψη παροδικών

αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013,


Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συννημένα αρχεία...

 

Τελ. ενημέρωση 04/07/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)