"ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΜΕ 1/2012"

 

Στο Γεράνι, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9/10/2012 ημέρα
Τρίτη και ώρα 9.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 514/2012
απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να
καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2012
ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.

Τελ. ενημέρωση 10/10/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)