Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστηµονικού Προσωπικού

 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού, τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και ειδικευµένων εργατών  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στις Βούβες ∆.Πλατανιά - Ν.Χανίων»  µε κωδικό αριθµό 2013ΣΕ01480057 της  ΣΑΕ 0148.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Τελ. ενημέρωση 25/02/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)