Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

 

Ο Δήμος Πλατανιά μετά από την υπ’ αριθμ.11/2015 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών,συνολικού αριθμού (17) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας

 

Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων στο παρακάτω αρχείο ή στην Διαυγεια με ΑΔΑ: 6ΔΛ5ΩΞ5-ΚΑ5

Τελ. ενημέρωση 13/02/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)