Παρεχόμενες υπηρεσίες ανα επίπεδο

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση πλήθους ηλεκτρονικών υπηρεσιών του portal www.platanias.gr είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη.

Κάποιες e-Υπηρεσίες απαιτούν να είστε απλά εγγεγραμμένος χρήστης (ισοδυναμεί "με χρήστη Α’ Επιπέδου") ενώ άλλες απαιτούν να είστε επιπλέον και πιστοποιημένος χρήστης (ισοδυναμεί "με χρήστη Β’ Επιπέδου "). Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη διαμορφώνονται αυτόματα οι διαθέσιμες δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας.

Τα αναφερόμενα επίπεδα πιστοποίησης ταυτότητας είναι:

 

Χρήστης Α’ Επίπεδου: Πιστοποίηση ταυτότητας απλού χρήστη

Για να γίνετε χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας απλού χρήστη (Επιπέδου Α).
Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Α, γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την απλή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στο σύστημα. Η είσοδός τους στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίζουν. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος.

Ο πολίτης υποχρεούται να παραλάβει προσωπικά τα αποτελέσματα των αιτημάτων του (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.α ) και με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου. Για την Εγγραφή σας επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο : Εγγραφή Χρήστη

Για την εγγραφή σας ως χρήστης Α’ επιπέδου πατήστε εδώ

 

Χρήστης Β’ Επίπεδου: Πιστοποίηση ταυτότητας εξουσιοδοτημένου χρήστη

Κάθε χρήστης (Επιπέδου Α) μπορεί να γίνει εξουσιοδοτημένος χρήστης (Επιπέδου Β) εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας την σύντομη διαδικασία πιστοποίησης που γίνεται από την ορισμένη Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με απλή επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Αν λοιπόν είστε ήδη χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη, μπορείτε να γίνετε Εξουσιοδοτημένος Χρήστης (δηλαδή χρήστης : Επιπέδου Β)
Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Β, γίνεται με την προσωπική παρουσία του Πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.Η είσοδός του στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password).

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. οικονομικές υποθέσεις κτλ. Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά που αναζητούνται από τον πιστοποιημένο χρήστη, αποστέλλονται αυτομάτως ταχυδρομικώς από την αρμόδια αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου στην ορισμένη από τον χρήστη Διεύθυνση.

 

Στην παρούσα φάση ο Δήμος Πλατανιά υποστηρίζει μόνον την παροχή υπηρεσιών Α΄ επιπέδου.
Πολύ σύντομα η παροχή υπηρεσιών Β’ επιπέδου θα παρέχετε σταδιακά στους χρήστες του Portal και θα ανακοινώνεται  στους Δημότες κάθε νέα υπηρεσία

Τελ. ενημέρωση 25/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)