Υποβολή Τυποποιημένων Εντύπων

 

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στόχο των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Πλατανιά. Στόχος μας είναι η εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών με τις Δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου, με την υποβολή τυποποιημένων εντύπων.

 Ο Δήμος Πλατανιά  δίνει την δυνατότητα στους Δημότες του να υποβάλουν αιτήματα με ηλεκτρονικό τρόπο, κάνοντας χρήση Τυποποιημένων Εντύπων.


Για να δείτε τα παρεχόμενα τυποποιημένα έντυπα του Δήμου μας, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: e-Υπηρεσίες, επιλέγοντας είτε Υπηρεσίες προς Πολίτες είτε Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 

Οι δυνατότητες βρίσκονται υπό διαμόρφωση και οι Δημότες μας θα ενημερώνονται για τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τελ. ενημέρωση 25/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)