Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση εγγράφων παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τηλέφωνο ΦΑΞ
Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων

Δημοτικό Κατάστημα Μουσούρων

Αλικιανός Χανίων

ΤΚ: 73005


2821 3 41011

2821 3 41035

Τμήμα Τεχνικών Έργων 2821 3 41036 2821 3 41035
Τμήμα Η/Μ έργων, Συγκοινωνιών, Άρδευσης-Ομβρίων 2821 3 41030 2821 3 41035

Τελ. ενημέρωση 10/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)