Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση
 2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
 3. Ακριβή στοιχεία για τη διακοπή κυκλοφορίας (ημέρα, ώρες, τμήμα της οδού)
 4. Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών:

i. άδεια οικοδομής
ii. άδεια κατεδάφισης
iii.άδεια εκσκαφής

 

 

Έντυπο αίτησης

Τελ. ενημέρωση 10/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)