Τοπικά Συμβούλια Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα Μουσούρων

Πρόεδρος

Μέλη

Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Ντουσάκης Δημήτριος

Καψαλάκης Αντώνιος

Μπερτάκης Νικόλαος

Τ.Κ. ΒΑΤΟΛΑΚΟΥ

Χριστοδουλάκη Ισιδώρα

Δασκαλάκης Νικόλαος

Σταφυλαράκης Γεώργιος

Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ

Πενταράκης Ρούσος

-

Τ.Κ. ΚΟΥΦΟΥ

Σερβάκης Ιωάννης

-

Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΝ

Σεργάκης Γεώργιος

Κουτρούλης Γεώργιος

Κοκκινάκης Νικόλαος

Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ

Μανωλαράκης Δημήτριος

Φιλλιπάκης Ιωάννης

Τ.Κ. ΟΡΘΟΥΝΙΟΥ

Κατσουλάκης Κων/νος

-

Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ

Φραγκιουδάκης Κων/νος

-

Τ.Κ. ΣΕΜΠΡΩΝΑ

Μιχελάκης Ευάγγελος

-

Τ.Κ. ΣΚΙΝΕ

Βουράκης Ευστράτιος

Μαραγκουδάκης Κων/νος

Δερμιτζάκης Στέφανος

Τ.Κ. ΦΟΥΡΝΕ

Θωμαδάκης Αντώνιος

Φραγκάκης Εμμανουήλ

Λιοδάκης Μιχαήλ

Τ.Κ. ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ

Σολιδάκης Γεράσιμος

-

Τελ. ενημέρωση 13/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)