Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσίων

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσίων Δήμου Πλατανιά 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

 2821 3 40000

Πληροφορίες  –  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 2821 3 40001
Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  2821 3 40002
Κεντρικό Πρωτόκολλο  2821 3 40018
Δημοτολόγια - Μητρώα αρρένων
 2821 3 40013
Ληξιαρχείο ΔΕ Πλατανιά
 2821 3 40020
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
 2821 3 40015 - 16
Ταμειακή Υπηρεσία  2821 3 40031
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσίων

 2821 3 40028 - 29 - 30

2821 3 40010

 Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

 2821 3 40024 (Ύδρευση)

Γραφείο Μισθοδοσίας  2821 3 40021
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών  2821 3 40025 - 26
Τμήμα Προγραμματισμού  2821 3 40012
Γραφείο Πληροφορικής  2821 3 40033
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
(Άδειες Καταστημάτων)

2821 3 41050

2821 3 41051

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων 2821 3 41011
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  2821 3 40045 -46
ΚΕΠ ΔΕ Πλατανιά
 2821 3 40040 – 41
Κεντρικό ΦΑΞ Δήμου Πλατανιά  2821 3 40090
ΦΑΞ ΚΕΠ  2821 3 40092

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΕ Βουκολιών

Ληξιαρχείο

Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων

Ταμειακή Υπηρεσία

2824 3 40011 

2824 3 40012

ΦΑΞ 2824 3 40020
ΔΕ Κολυμβαρίου

Ληξιαρχείο

Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων

Ταμειακή Υπηρεσία

2824 3 40100

2824 3 40104
ΦΑΞ 2824 3 40114
ΔΕ Μουσούρων

Ληξιαρχείο

Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων

Ταμειακή Υπηρεσία

2821 3 41020

2821 3 41039

ΦΑΞ
2821 3 41032

Τελ. ενημέρωση 12/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)