Ισολογισμοί - Συνοπτικές Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών

Στο πεδίο εισάγονται σε μορφή pdf οι εγκεκριμένοι  ισολογισμοί του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά με τις αντίστοιχες συνοπτικές εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών λογιστών ανά οικονομική χρήση.

 

Τελ. ενημέρωση 16/01/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)