Τοπικά Συμβούλια Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου

Τοπική/Δημοτική Κοινότητα Κολυμβαρίου

Πρόεδρος

Μέλη

Τ.Κ. ΑΦΡΑΤΩΝ

Μακράκη Κατερίνα

-

Τ.Κ. ΒΟΥΒΩΝ

Στυλιανουδάκης Παναγιώτης

-

Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Καπετανάκης Ιωάννης

-

Τ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ

Κοτζαμπασάκης Σταύρος

-

Τ.Κ. ΔΡΑΚΩΝΑΣ

Μπασάκης Γεώργιος

-

Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ

Κατσουλάκης Εμμανουήλ

-


Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Τσοντάκης Ανδρέας

-

Τ.Κ. ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ

Ξανθουδάκης Ευστράτιος

-

Τ.Κ. ΚΑΡΡΩΝ

Βασιλαντωνάκης Μιχαήλ

-

Τ.Κ. ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ

Λιουδάκης Στυλιανός

-

Τ.Κ. ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

Μακράκης Περικλής

Γοναλάκη Κατερίνα

Καμηλάκης Εμμανουήλ

Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Πετράκης Μιχαήλ

Σαριδάκης Αντώνιος

Παπαδάκης Στυλιανός

Τ.Κ. ΝΟΧΙΩΝ

Φαραντάκης Κων/νος

-

Τ.Κ. ΠΑΝΕΘΗΜΟΥ

Τσιχλάκης Κων/νος

-

Τ.Κ. ΡΑΒΔΟΥΧΑ

Βαβουράκης Στυλιανός

-

Τ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΥ

Μιχελιουδάκης Θεοκλής

Βαβουράκη Ελένη

Περουλάκης Πολυχρόνιος

Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ

Μπερτάκης Γεώργιος

Αγγελάκης Αντώνιος

Πατεράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 13/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)