Κ.Ε.Δ.Η.Π. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διοίκηση Κ.Ε.Δ.Η.Π. Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τηλέφωνο ΦΑΞ

Πρόεδρος : Καπνισάκης Αντώνιος

Αντιπρόεδρος. Μπομπολάκης Χαρίτων

Δημοτικό Κατάστημα Μουσούρων

Αλικιανός Χανίων

ΤΚ: 73005
2821 3 41021

2821 3 41032

 


 

Σύσταση Κ.Ε.Δ.Η.Π

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 70/2011, (ΦΕΚ 992,  26-5-2011)  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Πλατανιά, Συγχωνεύτηκαν τα  Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου:

α)Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου  Πλατανιά  (Αποφάσεις  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρεια  Κρήτης 161/24.1.2001 (ΦΕΚ 205/Β/2001) και 10100/2008 (ΦΕΚ 2326/Β/14.11.2008).

β)Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Κολυμβαρίου  (Απόφαση  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρεια  Κρήτης 11886/ 08+11885/08/2009 (ΦΕΚ 441/Β7, 11−03−2009).

γ)Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Βουκολιών  (Αποφάσεις  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρεια  Κρήτης 10983/ 13.10.2000 (ΦΕΚ 1361/Β/2000), 8946/10−05−001 (ΦΕΚ 660/Β/2002) και 10602+9467/2009 (ΦΕΚ 2336/Β ́/13−11−2009).

δ)Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Μουσούρων  (Αποφάσεις  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρεια  Κρήτης 22930/2002  (ΦΕΚ  202/Β/2002),  7964/2004  (ΦΕΚ  1066/Β/2004)  και  12989+12988/2010  (ΦΕΚ166/Β ́/22−02−2010)

σε   μία   ίδια   και   ενιαία   Κοινωφελή   Επιχείρηση,   Κοινωφελής Επιχείρηση   του   Δήμου   Πλατανιά»   με   το   διακριτικό   τίτλο   «Κ.Ε.ΔΗ.Π.»,ΦΕΚ   Β 992/26-5-2011.

Μορφή  του  νομικού  προσώπου  είναι  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Ν.3463/2006.

 

 


 

Στόχοι Κ.Ε.Δ.Η.Π

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά είναι ο προγραμματισμός δράσεων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, παιδείας, πολιτισμού.

Αναλυτικά:

Α. Τομέας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης:

Υλοποίηση προγραμμάτων παιδικών σταθμών, «Βοήθειας στο Σπίτι», ΚΗΦΗ κ.λπ.

Β. Τομέας περιβάλλοντος:

1. Ανάληψη και υλοποίηση της δακοκτονίας ως μέσου προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια του Δήμου και πέραν των ορίων αυτού.

2. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας στις ενότητες που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

3. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

4. Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας.

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, του εδάφους, της ποιότητας του αέρα και της καταπολέμησης της ρύπανσης.

6. Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

7. Εκπόνηση, συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογ ίας για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων της περιοχής και αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

8. Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων, έκδοσης περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων και οδηγών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της επιχείρησης.

9. Εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος προστασίας άγριων ζώων.

10. Συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Συμμετοχή σε προγράμματα με πανεπιστήμια και ιδρύματα.

12. Διοργάνωση ημερίδων με θέματα συναφή με το περιβάλλον όπως προστασία, αναβάθμιση.

13. Προστασία του δασικού πλούτου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία από φυσικούς ή ανθρώπινους παράγοντες.

14. Ενημερωτικά φυλλάδια.

15. Προστασία ρεμάτων και θαλασσίων ακτών.

16. Καταπολέμηση της ρύπανσης.

17. Συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών έργων που αφορούν το περιβάλλον

18. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς, της αμπέλου και λοιπών τοπικών προϊόντων.

Γ. Τομέας παιδείας και πολιτισμού

1. Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

2. Μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

3. Προώθηση και ανταλλαγή πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους σε τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

5. Προώθηση και ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

6. Προβολή του πολιτιστικού τουρισμού, προώθησης τουριστικών υπηρεσιών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

7. Φιλοξενία πολιτιστικών φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

8. Ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων πολιτισμού, κοινωνικού και ερευνητικού χαρακτήρα.

9. Ίδρυση και λειτουργία θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, πνευματικών κέντρων, ωδείου και φιλαρμονικής.

10. Διοργάνωση και υλοποίηση πάσης φύσεως συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων.

11. Αναβίωση του θερινού και όχι μόνο κινηματογράφου.

12. Οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις ζωγραφικής, βιβλίου, κηπουρικής.

13. Οργάνωση και συμμετοχή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο παραδοσιακών χορών και παραδοσιακής

μουσικής.

14. Εκδηλώσεις συναφείς με την παιδεία−πολιτισμό για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

15. Αναβίωση παλιών ηθών και εθίμων.

16. Ξενάγηση σε μουσεία, εκκλησίες, μνημεία και αρχαιότητες.

17. Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού με θέματα συναφή με παιδεία και πολιτισμό.

18. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία.

19. Υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στα σχολεία και συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20. Η υλοποίηση προγραμμάτων Λαϊκής Επιμόρφωσης.

 

Τελ. ενημέρωση 12/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)