Διακήρυξη για την Προμήθεια Πινακίδων Και Ειδών Οδοσήμανσης

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης» συνολικού προϋπολογισμού 2.336,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 8939/02-06-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 13 Ιουνίου 2016.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης» συνολικού προϋπολογισμού 2.336,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 8939/02-06-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 13 Ιουνίου 2016.

 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

Τελ. ενημέρωση 09/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)