ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών και χημικών προσθέτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για  απευθείας ανάθεση προμήθειας   λιπαντικών και χημικών προσθέτων  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, τα οποία αποτελούν μέρος της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, με Αρ. Πρωτ:5945/11 -4-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών.

Τελ. ενημέρωση 08/07/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)