Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Μουσούρων

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Μουσούρων» συνολικού προϋπολογισμού 1.154,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. της 6998/02-06-2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, prospectus τεχνικών χαρακτηριστικών κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

 

Τελ. ενημέρωση 02/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)