Προκήρυξη (εκ νέου) Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει εκ νέου τη 11209/ 23-06-2017 Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πλατανιά, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, έτους 2017, δυνάμει της 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡΨΥΩΞ5-7ΔΘ)

Το  ποσό είχε  υπολογισθεί για εκτέλεση της υπηρεσίας, αρχής γενομένης από 30/ 06 / 2017 μέχρι και 30 / 09/2017. Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 30/06/2017 η ημερομηνία έναρξης  είναι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ενώ η ημερομηνία λήξης παραμένει ίδια, ήτοι η 30/9/2017. Το ποσό της σύμβασης στην περίπτωση αυτή, θα είναι το αναλογούν για το διάστημα που η σύμβαση θα αφορά εν σχέση με τα στοιχεία προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που την συνοδεύει.

Τελ. ενημέρωση 09/08/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)