Την Τροποποίηση Του ΟΕΥ Και Τη Σύσταση 31 Νέων Θέσεων Για Την Υπηρεσία Καθαριότητας, Ενέκρινε Το ΔΣ Πλατανιά

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ ) του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 3201 τχ. Β΄/28-11-2014) για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα και τη σύσταση 31 νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, με την υπ. αρ. 273/2017 απόφαση του, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην υπ. αρ. 19/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι νέες οργανικές θέσεις που συστήνονται στον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά είναι οι εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

2

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

5

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Διαμορφωτήρα γαιών Γκρέιντερ)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Ισοπεδωτή γαιών)

2

Σύνολο συνιστώμενων οργανικών θέσεων ΔΕ

11

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (εξωτερικών χώρων)

7

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 

13

Σύνολο συνιστώμενων οργανικών θέσεων ΥΕ

20

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ & ΥΕ

31

 

 

Τελ. ενημέρωση 27/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)