Ο Δήμος Πλατανιά, Συμμετέχει Στο Ευρωπαϊκό Έργο E-Delivery Για Την Ασφαλή Διακίνηση Εγγράφων Στο Δημόσιο

Με αφορμή την εφαρμογή Διακίνησης Εγγράφων αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ των Δημόσιων Φορέων, όπως ορίζει η νομοθεσία, ο Δήμος Πλατανιά, συμμετέχει στο καινοτόμο έργο της υλοποίησης του πρότυπου e-Delivery, το οποίο προωθεί την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες με ασφαλή, αξιόπιστο τρόπο. Την επίβλεψη και το συντονισμό του εν λόγω πρωτοποριακού έργου έχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Connecting Europe Facility (CEF).

 

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη κόμβων συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  για την, κατ’ άρχην, επικοινωνία μεταξύ των Δημόσιων Φορέων, όσο και για την, μετέπειτα, επικοινωνία με δημόσιους φορείς άλλων κρατών και με τους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο). Μέσω του e-Delivery θα χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφαλείας.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων-οφελών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, είναι:

 • Η ανταλλαγή έγγραφων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων, πέραν του e-mail.
 • Η βεβαιότητα ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται είναι ασφαλή και δεν υφίστανται τροποποιήσεις (ακεραιότητα).
 • Η σιγουριά ότι τα έγγραφα είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μετάδοσή τους (εμπιστευτικότητα).
 • Πρόσβαση σε προηγμένες και παραμετροποιήσιμες καταγραφές των γεγονότων που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων
 • Θα υπάρχει εγγύηση ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα παραδίδονται μία και μόνη φορά (εξαλείφονται επαναλήψεις, αποδείξεις, κ.τ.λ.).
 • Μείωση του κόστους και εξοικονόμηση ανθρωποωρών εργασίας.
 • Περισσότερη διαφάνεια και πιο φιλική προς το περιβάλλον δημόσια διοίκηση.

Στο έργο, η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε και υπεγράφη πριν λίγες μέρες συμμετέχουν το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως συντονιστής εταίρος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ο Δήμος Πλατανιά και ο Δήμος Νάουσας,  ως φορείς-πιλότοι στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι δύο Δήμοι και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, είναι οι ωφελούμενοι της δράσης, καθώς σε αυτούς θα δοθούν τα εργαλεία και θα γίνει η έναρξη του προγράμματος που αναμένεται να μπει σε πλήρη εφαρμογή πανελληνίως στα μέσα του 2018.

Διαδικασίες όπως η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων και η εσωτερική διακίνησή τους θα πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.

Ο Δήμος Πλατανιά επελέγη από του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να συμμετέχει στο πρόγραμμα καθώς, τα τελευταία χρόνια, έχει επιδείξει μια σημαντική πρόοδο στις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, την ηλεκτρονική υπογραφή αλλά και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Μάλιστα, την περασμένη Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας, των εμπλεκόμενων φορέων, στην Αθήνα – στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης -παρουσία και του στελέχους του Γραφείου ΤΠΕ του Δήμου Πλατανιά κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα για την υλοποίηση του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι απώτερος στόχος του e-Delivery είναι να διασυνδεθούν, στην πορεία αυτού, επιπλέον 8 Υπουργεία, 8 Δήμοι, 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 1 Περιφέρεια και 4 λοιποί φορείς.

Τελ. ενημέρωση 21/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)