Πρόσληψη Προσωπικού Δύο (2) Ατόμων Ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ Για Δύο (2) Μήνες , Για Τις Ανάγκες Λειτουργίας Των Παιδικών Σταθμών Βουκολιών & Σκινέ .

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την 53/2017 (ΑΔΑ: ΨΖΦΗΟΚ64-Ε9Υ) απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά (η οποία έχει αποσταλεί για το νόμιμο έλεγχο) , προτιθέμεθα να προσλάβουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα , προσωπικό για τη στήριξη  της λειτουργίας των παιδικών σταθμών Βουκολιών & Σκινέ , δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου , για  διάστημα 2 μηνών .

 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από άτομα με την παραπάνω ειδικότητα , θα προκηρύξουμε

αντίστοιχες θέσεις και για  ίδιο διάστημα , ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών.

 

 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 

 

    ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 12/09/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)