Λύση για την παραχώρηση της χρήσης του παλιού αιγιαλού στο Δήμο Πλατανιά” Μετά από ενέργειες του Δημάρχου Γιάννη Μαλανδράκη

Οριστική λύση σ’ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ταλάνιζε το Δήμο και την επιχειρηματική κοινότητα, όπως αυτό της παραχώρησης χρήσης του παλαιού αιγιαλού στο Δήμο Πλατανιά, δόθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης – όλο το προηγούμενο διάστημα – και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί εν τέλει το «πράσινο φως» από τη Διοίκηση της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) – μετά και τη συνεργασία που είχε την περασμένη Πέμπτη 22 Ιουνίου ο κ. Μαλανδράκης στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ κ. Γ. Τερζάκη -  προκειμένου να καταστεί εφικτή η απευθείας παραχώρηση σε 19 όμορες επιχειρήσεις, καταρχήν, στη Δ.Ε. Πλατανιά – στις οποίες  παρεμβάλλεται παλαιός αιγιαλός - του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού και παραλίας.

Η απόφαση αυτή της ΕΤΑΔ, έρχεται, σε συνέχεια της ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) - να ρυθμίσει – για πρώτη φορά – ένα προβληματικό ζήτημα το οποίο αποτελούσε τροχοπέδη για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και το οποίο οδηγούσε τόσο το Κράτος όσο και τον Δήμο Πλατανιά σε απώλειες σημαντικών εσόδων ενώ καθιστούμε και τους όμορους με τον παλαιό αιγιαλό επιχειρηματίες, «όμηρους» ενός γραφειοκρατικού παραλογισμού.

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Πλατανιά ζητούσε την επίλυση του εν λόγω θέματος - επανειλημμένως από το 2011 έως και σήμερα - καταθέτοντας μάλιστα και νομοτεχνικές προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, κατά το προηγούμενο διάστημα.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι απ’ αυτή την απόφαση τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς η ΕΤΑΔ– και συνακόλουθα ο Δήμος Πλατανιά που θα λάβει το προβλεπόμενο ποσοστό επί του μισθώματος - θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τα μισθωτήρια συμβόλαια που θα συνάψει με τους όμορους επιχειρηματίες, ενώ και οι 19 επιχειρηματίες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να τους παραχωρηθεί νομίμως για χρήση ο αιγιαλός και η παραλία, χωρίς να αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα πρόστιμα κάθε έτος.

Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η διαδικασία για  σύναψη μισθωτηρίων συμβολαίων  παλιού αιγιαλού, μεταξύ ΕΤΑΔ και όμορων  επιχειρήσεων . 

Τελ. ενημέρωση 03/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)