Συνεργασία Δήμου Πλατανιά με ΚΑΠΕ για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Στο πλαίσιο των συνεργειών που επιδιώκει ο Δήμος Πλατανιά για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλανδράκης είχε το προηγούμενο διάστημα συνάντηση στο δημαρχείο Πλατανιά με τον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κ. Βασίλειο Τσολακίδη και τον Γενικό Δ/ντη του ΚΑΠΕ κ. Βασίλη Κίλια.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Μάρκος Μαλανδράκης, παρουσιάστηκε από το Δήμαρχο Πλατανιά το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική συνεργασίας για την πιλοτική υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον αστικό/περιαστικό χώρο ή/και σε δημοτικά κτίρια με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από το ΚΑΠΕ.

Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση από τη διοίκηση του ΚΑΠΕ για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, αλλά και αντίστοιχες επενδύσεις όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες εξασφαλίζουν τον ενεργειακό συμψηφισμό με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των Δήμων που προκύπτει από τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, αφού χαρακτήρισε ως ιδιαίτερη τιμή την παρουσία του Προέδρου και του Γενικού Δ/ντη του Κ.Α.Π.Ε. στα γραφεία του Δήμου, εξήρε το σημαντικό έργο του Κ.Α.Π.Ε. στην εθνική προσπάθεια για την προστασία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και δήλωσε πως ο Δήμος Πλατανιά θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε  πρωτοβουλίες αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού αλλά και την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) – σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κρήτης - μέσω του οποίου θα μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι 500 KW ανά έτος με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού με  δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τελ. ενημέρωση 02/10/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)