Αφαίρεση Παράνομων Υπαίθριων Διαφημιστικών Πινακίδων Και Επιγραφών Στο Δήμο Πλατανιά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της παράνομης τοποθέτησης υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών σε πολλά  σημεία του δήμου, σε βάρος της αισθητικής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών, αντιβαίνοντας το Ν. 2946/2001 περί της υπαίθριας διαφήμισης. 

Ο Δήμος Πλατανιά λαμβάνοντας υπόψη τόσο  τα παραπάνω όσο και τους τυχόν κινδύνους που μπορούν να προκληθούν από την άναρχη τοποθέτηση αυτών, έχει ήδη ξεκινήσει μια συνδυασμένη προσπάθεια εξωραϊσμού του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και προστασίας του δημόσιου χώρου.

Στην προσπάθεια ωστόσο αυτή οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.8 και 4 παρ.2 του ν.2946/2001, απομακρύνονται άμεσα, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, πλαίσια και διαφημίσεις που χαρακτηρίζονται «ρύποι» και ειδικότερα :

α) Πλαίσια και διαφημίσεις που έχουν τοποθετηθεί σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης από το δημοτικό συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.2946/2001.

β) Πλαίσια και διαφημίσεις, στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2946/2001, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε κατά το άρθρο 5 του ν.2946/2001.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη ο Δήμος Πλατανιά καλεί όλους τους επιχειρηματίες  που  δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου όπως οι ίδιοι μεριμνήσουν για την αφαίρεση όλων των διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών τους, που χαρακτηρίζονται ως "ρύποι" και είναι τοποθετημένες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πλατανιά  έως και τις   10/4/2017.   

Μετά την παραπάνω ημερομηνία θα κινηθούν οι διαδικασίες με τις νόμιμες κυρώσεις.

Τελ. ενημέρωση 01/03/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)