Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

Στις 31-12-2015 ολοκληρώνεται η διαδικασία της συμψηφιστικής εγγραφής της ΔΕΗ και ψηφίζεται η πίστωση του τέλους κυκλοφορίας του ΚΗΥ 4892 (Το ποσό των 600,00 € προέκυψε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 30-12-2015 με αρ.απόφασης 516/2015).

Επιπλέον η ανατροπή των δεσμεύσεων γίνεται στις 31-12-2015 για το λόγο ότι πραγματοποιούνται πληρωμές έως και σήμερα


1. Ψηφίσεις πιστώσεων

2. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 31/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)