Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Μαΐου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος ανταλλάγματος με σκοπό

A. την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

B. την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Τελ. ενημέρωση 30/05/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)