Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015 (Συμψηφιστική εγγραφή-λογιστική τακτοποίηση τέλους της χρήσης 2015)

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015 (Αφορά χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με το 27463/28-12-2015 εισερχόμενο και χρηματοδότηση από Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το 27563/29-12-2015 εισερχόμενο)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 29/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)