Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1. Ψηφίσεις πιστώσεων

 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 και ετήσιου προγράμματος δράσης 2016

 3. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 49.887,25 € με ΦΠΑ 23%.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 22/01/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)