Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1.  Ανάκληση πιστώσεων.
 2.  Ψηφίσεις Πιστώσεων.
 3.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης 2016.
 4.  Διενέργεια Δημοπρασίας για το έργο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00€.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 18/05/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)