Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 • 1) Ψηφίσεις Πιστώσεων.
 • 2) Ανάθεση του έργου με τίτλο  Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων.
 • 3) Ανάθεση του έργου με τίτλο  Συντήρηση ομβροδεξαμενών.
 • 4) Επιλογή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) ως τρόπου ανάθεσης και Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης)  για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων , 2016-2017:
 • Του Δήμου Πλατανιά
 • Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • Της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)
 • Της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά
 • Της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά
 • για 12μήνες - αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης
 • 5) Ορισμός Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΜΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει  στην Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων.
 • 6) Ορισμός Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ      ΛΑΚΚΩΝ - ΟΜΑΛΟΥ Α.Ε.», η οποία εδρεύει  στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων  του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων.
 • 7) Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αρ. 8/2016 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. κατά του Δήμου Πλατανιά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Τελ. ενημέρωση 18/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)