Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για το διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015
3. Ψήφιση πιστώσεων
4. Απευθείας ανάθεση έργου ΄΄Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων (εκτός ΤΚ Λάκκων, Βατολάκκου, Ορθουνίου, Σέμπρωνα, Κουφού).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                   
Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 12/11/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)