Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής-ορισμός υπόλογου αυτής και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

2. Επιλογή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά) ως τρόπου ανάθεσης και Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης), ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων , 2016-2017:

Του Δήμου ΠλατανιάΤου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)Της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)Της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου ΠλατανιάΤης Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

για 12μήνες - αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων» Προϋπολογισμού 39.962,70€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

4. Ψηφίσεις πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 07/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)