Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/03/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: έγκριση διενέργειας προμήθειας καύσιμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχηματων του δήμου πλατανιά και των νομικών του προσώπων 2016 -2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 (Κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως δεδομένου ότι οι κανόνες δημοσιότητας του επικείμενου ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια αποτελούν εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία και οι ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων σε καύσιμα, κρίνονται άμεσες και επιτακτικές)

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελ. ενημέρωση 17/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)