Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 04η του μηνός Μαρτίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010   

 1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο)» στον κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατανιά, (εντός οικισμού) της Δ.Ε. Πλατανιά, του Δήμου Πλατανιά.
 2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ KATA KYΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στην κα ANNE MARJATTA SIPONEN του Tauno, που βρίσκεται στην περιοχή ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙ (εντός ορίων οικισμού) του Δήμου Πλατανιά.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 31/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)