Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Απριλίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην εταιρεία “ΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” με ΑΦΜ 094389533 ΔΟΥ Χανίων, με τον διακριτικό τίτλο “ΜΥΛΟΣ Α.Ε.” και την επωνυμία “ΤΟ ΜΗΛΟ”, με υγειονομικά και αγορανομικά υπεύθυνο τον κ. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Μιχαήλ. Το κατάστημα  βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατανιά (εντός ορίων οικισμού) της Δ.Ε. Πλατανιά  του Δήμου Πλατανιά Χανίων.
 2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην εταιρεία “ΜΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” με ΑΦΜ 094389533 ΔΟΥ Χανίων, με τον διακριτικό τίτλο “ΜΥΛΟΣ Α.Ε.” και την επωνυμία “ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ”, με υγειονομικά και αγορανομικά υπεύθυνο τον κ. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Μιχαήλ. Το κατάστημα  βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατανιά (εντός ορίων οικισμού) της Δ.Ε. Πλατανιά  του Δήμου Πλατανιά Χανίων.
 3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)» στον κ. ΣΟΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Χαράλαμπου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μάλεμε στο Ο.Τ. 79 (εντός σχεδίου πόλεως) της Δ.Ε. Πλατανιά, του Δήμου Πλατανιά.
 4. Κανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Πλατανιά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 14/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)