Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Μαΐου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στον κ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΔΙΟΓΕΝΗ του Αριστείδη που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κολυμβάρι (εντός ορίων οικισμού)  της Δ. Ε. Κολυμβαρίου   του Δήμου Πλατανιά.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 12/05/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)