Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010   

 

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου - παραθερισμού κατηγορίας 4*, CALDERA CRETA PARADISE BEACH”, ιδιοκτησίας Ε. Κρομμυδάκης Α.Ε.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 07/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)